Vải nỉ là gì? công ty sản xuất vải nỉ tại Việt Nam

Vải nỉ là gì?

Vải nỉ tên nước ngoài (Felt fabric, Nonwoven felt, Needle punched felt…)

Vải nỉ tên thường gọi trong nước là vải dạ được sản xuất từ chất liệu 100% polyester.

Ứng dụng của vải nỉ

Công ty sản xuất vải nỉ tại Việt Nam