CÁC nhóm SẢN PHẨM CHÍNH CỦA LONG AN PHÚ

Các sản phẩm vải xăm kim/vải nỉ/vải felt

Các Sản phẩm GÒN CÔNG NGHIỆP

Các Sản phẩm Vải không dệt

Các Sản phẩm Keo Dựng/MeX

Các dịch vụ gia công